Fenix Circular betrekt kinderen bij het inzamelen van bruikbare materialen, die door anderen nog als afval worden beschouwd, om daarmee vervolgens nieuwe producten te maken. 

Fenix Circular ontwikkelt activiteiten op kleine schaal, bij voorbeeld een creatieve workshop op een buurtmarkt; en op grotere schaal, bijvoorbeeld door een circulaire ondernemer te hepen helpen bij het inzamelen van benodigde materialen. 

Project PLU’s is de eerste stap in deze circulaire reis, gericht op het inzamelen van kapotte paraplu’s, zodat ze omgevormd kunnen worden in rugzakjes, lampen, etc.

Meer weten over Fenix Circular?

De nieuwe website komt snel. Stay tuned!