Onze missie is:
Empowering Kids To Be Circular Stars

De Stars Are Circular Foundation biedt kinderen en hun families informatie
en instrumenten zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot bewuste, innovatieve en op samenwerking gerichte deelnemers aan de circulaire economie. Daarbij richten wij ons op het vergroten van zowel sociale, creatieve als ondernemersvaardigheden. 

 
Onze visie is een wereld waarin de circulaire economie een realiteit is en mensen in voorspoed leven binnen samenhangende lokale gemeenschappen zonder daarbij de planeet te schaden. 
 
 
Wanneer we kinderen voorlichten over de waarden en principes van de circulaire economie zullen zij een manier van denken, met daarbij behorende vaardigheden, ontwikkelen die nodig zijn om de circulaire economie te bevorderen. 
 
We stimuleren de talenten van individuen om collectieve impact te bewerkstelligen. Daarbij streven we naar samenwerking met gezinnen, scholen, ondernemers en (lokale) bedrijven en instellingen. 
sdgs

Bestuursleden

Agustina
Turchetto

" We moeten het denken, leren en ervaren als en met kinderen omarmen. Ze zijn de weg naar verandering. Laten we de ruimte creëren om hen en hun aangeboren helderheid te voeden. "
LinkedIn

Rieta
Aliredjo

" Om de overgang naar een circulaire economie te versnellen en momentum te creëren is het belangrijk om kinderen te betrekken. Ik geloof dat kinderen van nature idealisten zijn en graag helpen en creëren wanneer ze de kans krijgen. "
LinkedIn

Wilt u graag vriend worden van de Stichting?